Õppetöö

Tundide ajad

 1. 08:00-08:45
 2. 08:55-09:40
 3. 09:50-10:35
 4. 10:45-11:30
 5. 11:50-12:35
 6. 12:50-13:35
 7. 13:45-14:30

Bussid koju

Paisumaa 15.30 (V.Unga)

Märjamaa 14.30 (V.Unga)

Velise 14.30 (J.Kristal)

Nurtu 14.40 (liinibuss)


 

ARVUTIKLASSI KASUTAMISE GRAAFIK


 

Õpetajate konsultatsioonide ajad

B.Born kokkuleppel

M.Burmeister   T alates 7.tunnist

M.Hatto     K alates 7.tunnist

M.Jõgisoo   E ja N alates 7.00

T.Kessel T alates 8.tunnist

T.Liiva   T alates 8.tunnist

E.Oisalu   E alates 7.tunnist

A.Ülemaante  E 7.tund, T 7.tund ja teised päevad kokkuleppel

K.Tort kokkuleppel

O.Linna K alates 7 tunnist

R.Looring   T kokkuleppel

Kõikide õpetajate konsultatsioonid ja järelvastamised toimuvad õpetajaga kokkulepitud ajal ja kohas.
Järelvastamine toimub kahe nädala jooksul peale arvestusliku hinde saamist.  Trisemestri viimasel nädalal enam vastamist ei toimu.


 

2016/2017. õppeaastal

 • sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a – 30. oktoober 2016. a;
 • talvevaheaeg 23. detsember 2016. a – 8. jaanuar 2017. a;
 • kevadvaheaeg 18. märts 2017. a – 26. märts 2017. a;
 • suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a – 31. august 2017. a

 

2017/2018. õppeaastal

 •      vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
 •      vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
 •      vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
 •      vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
 •      vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2018.

 

3.klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) –  10. mai 2017. a

matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

 

6.klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;

matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;

kolmas aine (kirjalik) –18. mai 2017. a.

 • kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles.

 

 

Üleminekueksamid

8.klass – valikeksam (eesti keel, matemaatika, bioloogia, ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus, keemia, füüsika, inglise, vene keel)

 

2016/2017. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

 • Eesti keel – 1. juuni 2017.a;
 • matemaatika – 7. juuni 2017.a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 1. veebruariks.