Õppetöö

Tundide ajad

 1. 08:00-08:45
 2. 08:55-09:40
 3. 09:50-10:35
 4. 10:45-11:30
 5. 11:50-12:35
 6. 12:50-13:35
 7. 13:45-14:30

Bussid koju

Märjamaa 14.30 (Maajärv)

Velise 14.30 (J.Kristal)

Nurtu 14.40 (liinibuss)

Bussiliinid Märjamaa valla kodulehelt.

LIIN NR 2 VALGU – MÄRJAMAA I
Vedaja fie Kalle Teekivi/OÜ Perebuss

Bussijuht Maajärv tel……
4. septembrist
Hommik

Paisumaa küla 6.50

Aru tee 7.00

Valgu koolimaja 7.05

Metsküla 7.10

Kasti küla 7.15

Lokuta küla 7.17

Moka küla 7.20

Jüriaadu Jaama teeots

Märjamaa gümnaasium 7.30

Lemmiku peatus Haimre küla 7.35

Moka küla, Kännu talu koolimaja juures, Marrandi 7.40

Mõisamaa mõisahoone 7.45

Kasti küla 7.48

Kinnita peatus Valgu koolimaja 7.55

Õhtu

Märjamaa Gümnaasium 14.15

Haimre küla 14.20

Valgu Põhikool 14.30

Vana-Kupja Märjamaa Gümnaasium 15.10

Kasti küla 15.25

Valgu küla 15.30

Paisumaa küla Vana-Nurtu küla Aru tee Vana-Kupja 15.45

Kasti küla 16.00

LIIN NR 3 VALGU – MÄRJAMAA II
Vedaja OÜ Netsest,
Bussijuht Jaan Kristal (5269782)
4. septembril:
Märjamaa 6.35

Kärsamaa teeots 6.45

Sulu sild 6.50

Käriselja külakivi

Velise pood

enne Velisemõisa

Velisemõisa küla 6.55

Kirna küla; Jämeda 7.05

Inda küla, Valgu-Nurtu tee 7.10

Valgu kool 7.20

Moodra, Vasmann 7.35

Mõisamaa küla 7.38

Roonurme talu

Marrandi talu

Rätsepa talu,

Kõrver Kõrtsuotsa küla,

KõrtsuMadise 7.45

Märjamaa Gümnaasium 7.55

Õhtul

Märjamaa 4.15

Valgu Põhikool 14.30

Inda küla, Valgu-Nurtu tee

Kirna küla,

Jämeda Velise küla

Velisemõisa küla

Kärsamaa teeots

Sulu sild

Märjamaa Gümnaasium 15.10…15.20

Kõrtsuotsa küla

Mõisamaa küla

Moodra 15.40

Kasti küla 15.50


 

 

Õpetajate konsultatsioonide ajad

B.Born kokkuleppel

M.Burmeister   T alates 7.tunnist

M.Hatto     K alates 7.tunnist

M.Jõgisoo   E ja N alates 7.00

T.Kessel T alates 8.tunnist

T.Liiva   T alates 8.tunnist

E.Oisalu   E alates 7.tunnist

A.Ülemaante  E 7.tund, T 7.tund ja teised päevad kokkuleppel

K.Tort kokkuleppel

O.Linna K alates 7 tunnist

R.Looring   T kokkuleppel

Kõikide õpetajate konsultatsioonid ja järelvastamised toimuvad õpetajaga kokkulepitud ajal ja kohas.
Järelvastamine toimub kahe nädala jooksul peale arvestusliku hinde saamist.  Trisemestri viimasel nädalal enam vastamist ei toimu.


 

2017/2018. õppeaastal

 •      vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
 •      vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
 •      vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
 •      vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
 •      vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2018.

 

3.klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

 

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;

kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles.

 

 

Üleminekueksamid

8.klass – valikeksam (eesti keel, matemaatika, bioloogia, ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus, keemia, füüsika, inglise, vene keel)

 

2018/2019. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.