Õpilasesindus

  • PRESIDENT Mehis Heinla

Kutsub kokku õpilasesinduse, valmistab ette koosolekud, suhtleb direktori, juhtkonna ja õpetajatega. Vastutab õpilasesinduse tegevuse eest.

  • ASEPRESIDENT Rivo Kristal

Presidendi asendamine tema puudumisel ja info edastamine kooli kodulehele.

  • PROTOKOLLIJA Rando Kristal

Vastutavad õpilasesinduse stendi eest.

  • ALGKLASSIDE INFORMAATOR Margus Veemaa ja Andrus Kristal

Informeerib algklasse toimuvatest üritustest ja õpilasesinduste tegemistest.

  • KOOLI KODULEHE INFORMAATOR Kaidi Alamaa

Informeerib kooli kodulehele.

  • FOTOGRAAF Keidi Talinurm

Jäädvustab üritusi ja annab fotod kooli ajalehele ja -kodulehele.

 

  • Stendi tegijad: Kadri Mölder ja Karola Jansen
  • Emma-Brigitta Kuulpak-Mängude väljamõtleja
  • Markus Heinla-Meisterdaja