Meie traditsioonid

Traditsioonilised üritused meie koolis

Vilistlaste kokkusaamine 5 aasta tagant

Kooli sünnipäev

Kevadpeod

Jõulupeod

Viktoriinid

Omaloomingukonkursid

Algklasside nädal

Sõbranädal

Ainepäevad

Spordipäevad

Kohtumised naaberkoolidega

Ekskursioonid

Projektikohtumised

Maastikumängud

Stiilinädalad

Olümpiaadid

Matkad

Vastlapäev

Vabariigi aastapäeva aktus

Jüriööjooks

Õpilastööde näitus

Osalemine laulupidudel

Direktori vastuvõtt parimatele

Puude ladumine ja heakorratööd pargis