Haldusjärelvalve

Haldusjäelvalvet teostab Haridus- ja teadusministeerium.

Kontakt: Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa:

Kristina Johannes,

Kristina.Johannes@hm.ee,

tel  56876468

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve