Koolist

 

Kooli juhtimine:kool50

Direktori – Ants Riismaa

Õppealajuhataja – Merje Burmeister

Sotsiaalpedagoog- Ene Oisalu

Huvijuht – Tiina Riismaa

Tugiteenused:

Õpiabirühma õpetaja- Marika Hatto

Sotsiaalpedagoog- Ene Oisalu

  • Lastevanemate vastuvõtt kokkuleppeliselt.

Kontakteeruda saab kooli telefonil  4828721

Märjamaa valla tugispetsialist (eripedagoog-logopeed)- Anu Lõõr.

Kontakteeruda saab telefonil 53 043 862

anu.loor@marjamaa.ee

 

Hoolekogu:

Janika Nasir

Meelis Kristal

Tiina Liiva

Reelika Looring

Marge Meisterson

Merlin Suurna

Kadri Jüriado

Mikk Vaarmann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADITSIOONILISED ÜRITUSED
MEIE KOOLIS

Vilistlaste kokkusaamine 5 aasta tagant

Kooli sünnipäev

Kevadpeod

Jõulupeod

Viktoriinid

Omaloomingukonkursid

Algklasside nädal

Sõbranädal

Ainepäevad

Spordipäevad

Kohtumised naaberkoolidega

Ekskursioonid

Projektikohtumised

Maastikumängud

Stiilinädalad

Olümpiaadid

Matkad

Vastlapäev

Vabariigi aastapäeva aktus

Jüriööjooks

Õpilastööde näitus

Osalemine laulupidudel

Direktori vastuvõtt parimatele

Puude ladumine ja heakorratööd pargis