Õpetajad 2016-2017 õ/a

pilt2007-08_0010

Töötaja Lõpetatud õppeasutus Ametikoht E-mail Telefon
Ants Riismaa Eesti Põllumajanduse Akadeemia Direktor ants[ät]valgupk.edu.ee 52 27 167
Merje Burmeister Tartu

Riiklik Ülikool

Geograafia-, bioloogia- ja  loodusõpetuse õpetaja, õppealajuhataja merje[ät]valgupk.edu.ee 48 28 721
Bruno Born Tartu Ülikool Kehalise kasvatuse ja poiste tööõpetuse õpetaja bruno[ät]valgupk.edu.ee 52 64 796
Reelika Looring Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia Muusikaõpetaja ja lasteaiarühma õpetaja reelika[ät]valgupk.edu.ee 48 28 721
Ene Oisalu Tallinna Pedagoogiline Seminar Inimeseõpetuse ja vene keele õpetaja, matemaatika õpetaja 5.-7.klass sotsiaalpedagoog eneo[ät]valgupk.edu.ee 52 56 088
Ottomar Linna Tallinna Ülikool Ühiskonna-ja ajalooõpetaja  ottomar[ät]valgupk.edu.ee
Marika Hatto Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž 1. ja 3. klassiõpetaja, 1. ja 3. klassi juhataja, loodusõpetuse (1.-4.klass) õpetaja marika[ät]valgupk.edu.ee 56 606 212
Tiia Kessel Tartu Ülikool,Tallinna Pedagoogikaülikool Eesti keele, kirjanduse õpetaja tiia[ät]valgupk.edu.ee 56 989 721
Mait Jõgisoo Tallinna Pedagoogiline Instituut Füüsika-, keemia- ja matemaatika õpetaja mait[ät]valgupk.edu.ee
Anneli Ülemaante Tallinna Ülikool 2. ja 4. klassiõpetaja, 2.ja 4. klassi juhataja, tütarlaste käsitöö- ja kodundusõpetaja, arvutiõpetaja 1.-9.klass, haridustehnoloog annely[ät]valgupk.edu.ee 48 28 721
Anu Lõõr Tallinna Pedagoogiline Instituut, Tartu Ülikool Logopeed, õpiabirühma õpetaja anu[ät]valgupk.edu.ee 51 56 940
Tiina Riismaa Viljandi Kultuurikolledž Huvijuht, 5, 8.ja 9. klassi juhataja, tiinariismaa[ät]gmail.com 53 426 369
 Kai Tort  Tallina Polütehniline Instituut 5.-9.klassi kunstiõpetaja  kai[ät]valgupk.edu.ee
 Marju Merilo  Tallinna Pedagoogiline Seminar Lasteaiarühma õpetaja  48 28 635
Tiina Liiva Tallinna Ülikool Inglise keele õpetaja, 6.ja 7. klassi juhataja tiina.liiva[ät]gmail.com