Õpetajad 2017-2018 õ/a

Töötaja Lõpetatud õppeasutus Ametikoht E-mail Telefon
Ants Riismaa Eesti Põllumajanduse Akadeemia Direktor antsriismaa[ät]gmail.com 52 27 167
Merje Burmeister Tartu

Riiklik Ülikool

Geograafia-, bioloogia- ja  loodusõpetuse õpetaja, õppealajuhataja  merjebur[ät]gmail.com 48 28 721
Bruno Born Tartu Ülikool Kehalise kasvatuse ja poiste tööõpetuse õpetaja  brunoborn001[ät]gmail.com 52 64 796
Reelika Looring Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia Muusikaõpetaja ja lasteaiarühma õpetaja  reel1kah[ät]gmail.com 48 28 721
Ene Oisalu Tallinna Pedagoogiline Seminar Vene keele ja matemaatika õpetaja 5.-7.klass sotsiaalpedagoog  oisene57[ät]gmail.com 52 56 088
Ottomar Linna Tallinna Ülikool 5.klassi juhataja. Ühiskonna-, inimese- ja ajalooõpetaja, eesti keel 7.klass. linnaottomar1[ät]gmail.com
Marika Hatto Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž 2. ja 4. klassiõpetaja, 2. ja 4. klassi juhataja, loodusõpetuse (1.-4.klass) õpetaja marikahatto[ät]hot.ee 56 606 212
Tiia Kessel Tartu Ülikool,Tallinna Pedagoogikaülikool Eesti keele, kirjanduse õpetaja 56 989 721
Mait Jõgisoo Tallinna Pedagoogiline Instituut Füüsika-, keemia- ja matemaatika õpetaja  maitjogisoo[ät]gmail.com
Anneli Ülemaante Tallinna Ülikool 1. ja 3. klassiõpetaja, 1.ja 3. klassi juhataja, tütarlaste käsitöö- ja kodundusõpetaja, arvutiõpetaja 1.-9.klass, haridustehnoloog ylemaa[ät]gmail.com 48 28 721
Anu Lõõr Tartu Ülikool Märjamaa valla tugispetsialist (eripedagoog-logopeed) anu.loor[ät]marjamaa.ee 53 043 862
Tiina Riismaa Viljandi Kultuurikolledž Huvijuht, 6 ja 9. klassi juhataja, tiinariismaa[ät]gmail.com 53 426 369
 Kai Tort  Tallina Polütehniline Instituut 5.-9.klassi kunstiõpetaja
 Marju Merilo  Tallinna Pedagoogiline Seminar Lasteaiarühma õpetaja  48 28 635
Tiina Liiva Tallinna Ülikool 7.ja 8. klassi juhataja. Inglise keele õpetaja. tiina.liiva[ät]gmail.com