Dokumendid

Kooskõlastatud:

1.  Õppenõukogus 31.01.2014.a protokoll nr 4

2.  Hoolekogus 18.03.2014.a protokoll nr 11

Kooskõlastatud õppenõukogus 27.04.2016
kooli hoolekogus 19.05.2016
kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1-8/46 30.05.2016

 

 

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele