Kooli toetajad

Kooli toetajad 2015/16 aastal

EAS

Tarmo Skurdenis

AREK INVEST OÜ

 

Kooli toetajad 2014/2015 aastal

AkzoNobel Baltics AS
Marju Laidsalu
Andre Kase
ERA Valduse AS

 

KOOLI TOETAJAD 2014.AASTAL:

Danske Bank A/S Eesti filiaal
Art Link Baltic OÜ
Merlin Suurna
Meelis Remmel
Andrus Saare
Gramlend OÜ
Luige talu
Trapets OÜ
Metetra OÜ